Huitfeldt: Taliban er møtt med tydelige krav

foto