Isolasjonstiden for koronasmittede kan blir kortet ned

foto