Ny kraftledning mellom Oslo og Bærum legges i kabel – skroter «monstermaster»