LO-lederen innstilt som leder i Aps valgkomité

foto