Ny rapport: Mongstadbrannen kunne i verste fall ført til tap av menneskeliv