Støre havner langt nede i internasjonal måling

foto