Prorussisk populist ligger an til å vinne valget i Slovakia