E24: 1 av 5 skip som frakter russisk olje, forsikret i Norge