Enda en gutt siktet etter drapsforsøk på 16-åring i Stavanger