Blindeforbundet krever økt bruk av punktskrift i samfunnet