Britiske sikkerhetsstyrker forberedt på det verste i sørgetiden etter dronningens død

foto