Flere trafostasjoner i Vestland blir undersøkt etter hendelse i Bergen