Per Orderud har anmeldt tidligere Kripos-førstebetjent for fabrikkering av bevis

foto