KS kritisk til regjeringens nye skattepakke: En innstramming for kommuneøkonomien