Høyesterett avviser anken i saken om Prinsdal-drapet

foto