Avtale skal styrke nordisk forsvarssamarbeid

foto