Alle arter er ikke like viktige for økosystemene

foto