Nestleder i Trondheim trekker seg etter bråk på årsmøtet