Regjeringen kritiseres for at stipendordningen omfatter for få utenlandske studenter

foto