4 av 10 sier det er for lite fokus på seksuell trakassering på julebord

foto