SV vil øke støtten til «basisforbruk» av strøm

foto