Nav: Færre ledige stillinger og flere arbeidssøkende