Jussprofessor mener regjeringen trenerer Fosen-saken