Statsforvalteren mener reindriften må akseptere tap til kongeørn