Regjeringen tilbyr reindriftseierne 168 millioner kroner