Sverige forhandler om å utvide forsvarssamarbeidet med USA

foto