IEA spår rekordhøy etterspørsel etter olje i 2023

foto