Flere biler involvert i trafikkuhell på E6 på Kløfta