Vegvesenet har funnet mulige feil og mangler på to trebruer – kan gjelde flere