Tyske plastprodusenter må betale for søppelfjerning

foto