Oslo kommune ber innbyggerne spare på vannet for å unngå vannmangel

foto