Brødrene til Tor Kjærvik anker sønnens arverett

foto