Arbeiderpartiet: Åpenbart at Solberg burde og kunne gjort mer for å skaffe seg oversikt

foto