Anniken Huitfeldt ønsker ikke gjenvalg til Aps sentralstyre

foto