Økonomisk oppgjør etter skipshavari skal avgjøres i Høyesterett

foto