Leder av energikomiteen vil ha forsvarlig behandling av strømforslag