To sjåfører skadd i kollisjon mellom turistbuss og anleggsmaskin i Tromsø