Bergen-politiet må henlegge sak – antatt knivoffer vil ikke forklare seg