Opposisjonen reagerer på sykehustalen: Budsjettkutt bekymrer

foto