Nyheten om dronningens helse preget møte i Parlamentet