Boring av ny vannforsyningstunnel i Oslo starter neste uke

foto