Russland kaller inn Italias ambassadør etter avlyste forestillinger