Høyesterett: Feil å frifinne politijurist for grovt uaktsom tjenestefeil

foto