2 milliarder kroner til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria

foto