Oslo vurderer å kutte tilskudd til streikerammede barnehager

foto