Verdikompass skal styre dansk utenrikspolitikk

foto