WHO: Mulig å få slutt på den akutte fasen av pandemien

foto