Kraftig fall på Oslo Børs – ned 3,45 prosent

foto