USAs justisminister: Beslaglagte russiske midler bør gå til Ukraina