Norske Skogs resultat opp nesten 200 millioner kroner

foto